top of page

Anadolu Power Maintenance; Temizlik

Bakım alanındaki hizmetlerimiz, fotovoltaik sistemlerin azami randımanla çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bakım ve onarım gereksinimleri çok değişken olmakla birlikte, yaygın hizmet

ağımızla tüm gereksinimlere cevap verebilmekteyiz. 

 

Standart bakım ve temizlik hizmetlerinin Anadolu Solar olarak müşterilerimiz için

 bulunmaktayız;

Güneş Panelleri Neden Temiz Tutulmalıdır?

Güneş panelleri, güneş pillerine güneş ışığı alarak çalışırlar. Bir panel ne kadar çok güneş ışığı alırsa, o kadar fazla enerji üretir. Güneş panelleri, yukarıda doğru bakacak şekilde bir açıyla kurulmuş olduklarından, sadece yağmurla yıkanıp temizlenemeyecek kuş pislikleri ile diğer toz ve kirlere daha açık durumdadır. Bu da, panelin aldığı güneş ışığı miktarını ve böylelikle panelin verimliliğini azaltır. Güneş paneli üreticileri ve kurucuları tarafından öngörülen enerji rakamları temiz durumdaki güneş panellerinin optimum performansına dayandığından dolayı, bütün bu kirler, panelin öngörülen söz konusu verimlilik rakamlarını karşılama kapasitesini olumsuz bir şekilde etkileyecektir.  Bundan dolayı, yatırımınızı korumak ve sürdürmek için, güneş panellerinin temizlenmesi önemlidir. Güneş panellerinin düzenli olarak temizlenmesi aynı zamanda, resmi tarife garantisinden en fazla faydayı sağlamanızda da size yardımcı olacaktır.

Güneş Panelleri Neden Temiz Tutulmalıdır - Garantiniz

Bazı güneş paneli üreticileri ve kurulum şirketleri, güneş panellerinin temizliğini, garantilerinin bir koşulu olarak belirlemişlerdir. Güneş panellerinizde sorunlarınız olması ve güneş panellerinizin profesyoneller tarafından düzenli olarak temizlendiğine dair kanıtlarınızın bulunmaması durumunda, güneş panelleriniz garanti kapsamı dışına çıkabilecektir. Güneş paneli garantilerini karşılaştırdığımızda, hep aynı mesajı gördük: güneş panellerinizi temizleyin!.

Güneş Panelleri Neden Temiz Tutulmalıdır - Verimliliği Arttırabilir Mi?

Uzun yıllardır, verimlilikte güneş panelinin temizlenmesiyle elde edilebilecek artışları izliyoruz. Sıklıkla, tarım alanlarındaki güneş verimliliğinde %30’a varan önemli ölçüde artışlar görüyoruz. Güneş panellerini temizletmeleriyle birlikte verimliliklerinin ve kapasitelerinin arttığını gösteren belgeleri gönderen müşterilerimiz bunu kanıtlamıştır. Güneş panellerini temizlediğimiz şirketlerin ilgili departmanları da, güneş panellerinin temizlenmesiyle benzer artışlar elde ettiklerini bildirmişlerdir.

 

Endüstriyel ve ticari alanlarda, %60’a varan ve yerleşim yerlerinde %21’a kadar artışlar gözlemledik.

Bulgularımız, “Güneş PV panellerinin verimliliğinin düşmesi istenmez; güneş PV panellerinin verimliliğinin azalmasındaki en önemli faktörlerden biri de, paneller üzerinde biriken kirlerdir. En yüksek performansın sağlanması için, güneş PV panellerinin yüzeyindeki kirlerin temizlenmesi gerekmektedir” şeklinde görüş bildiren Dünya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Akademisi tarafından onaylanmaktadır. Güneş Enerjisi Birliği, kirli güneş panellerinin, enerji verimliliklerinin %20’sini kaybedebileceğini belirtmektedir. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, bu rakamın %25’e kadar çıkabileceğini söylemiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen üniversite araştırmaları, kirli bir güneş panelinin, temiz bir panelle kıyaslandığında, verimliliğinin %50’sini kaybedebileceğini göstermiştir.

Neden Yağmur Suları Güneş Panellerini Temizlemeyecektir?

Yağmur sularının neden güneş panellerini temizlemeyeceğini anlamak için, aracınızın ön camına bakabilirsiniz. Aracınızın ön camını 6 boyunca temizlemezseniz, görüşünüzün ne kadarını kaybederdiniz? Ön camınızdaki kir tabakası gittikçe kalınlaşır ve sonunda her taraf “yemyeşil” olurdu. Aracınızın üzerine yağmur yağsa bile, yağmurun içinde bulunan toz parçacıkları, yağmurun buharlaşmasının ardından yüzeyde kalır ve yapışır. Silecekleri kullandığımızda, camın merkezini temizleriz, ancak sileceklerin ulaşmadığı yerlerde bir kir tabakası kalır. Güneş paneliniz de, her ikisi de aynı duruma maruz kaldığından dolayı, aracınızın ön camıyla tamamen aynı koşullardadır. Ön camınızdaki görünürlük, ışık kaybından dolayı kaybolur. Güneş paneli temizliği için de aynısı geçerlidir. Güneş panelinize ulaşacak güneş ışığını en yüksek seviyeye çıkarmak çok önemlidir, böylelikle finansal açıdan her zaman karlı çıkarsınız.

Hızlı Erişim

Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Sedef Apt. No: 14/2, PK. 34153 Bakırköy, İstanbul / Türkiye

T. 0212 662 45 36 | F. 0212 663 84 09 | satis@anadolusolar.com

© Tüm Hakları Saklıdır. Anadolu Solar bir Anadolu Grup Kuruluşudur.

bottom of page